Nazioarteko eta bertako hitzarmen eta lege ezberdinek Jaizkibel-Ulia eremuan topatzen ditugun hainbat espezie babesten dituzte, hala nola, Habitat Zuzenbideak, Espezie Mehatxatuen Espainiako Katalogoak edota Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoak. Espezie horiek bitxi baliotsuak dira, haien habitataren kontserbazio egoera hobetuz babestu beharreko altxorrak.

Tabla11

Tabla2

Tabla3

Tabla4

Tabla5